Hoe het allemaal begon

Tijdens een brainstormdag in juni 2022 van het voltallige team van De Zalige Zalm kwam de vraag naar boven: hoe kunnen we ervoor zorgen dat kerkelijke vrijwilligers in heel Nederland hun ideeën en ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen? Die vraag kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Al eerder kregen we signalen vanuit kerken dat men behoefte heeft aan onderlinge uitwisseling. Zo wordt er al jarenlang enthousiast gereageerd op de zogenaamde ‘pareltjes’: mooie artikelen die wij in kerkbladen lezen en via onze website delen met anderen. Ook een ‘kerst-ideeënbank’ leverde veel suggesties en aanvragen op. Hierdoor ging er bij ons een lampje branden. Zou het niet mooi zijn als mensen die een taak in de kerk hebben hun kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen via een online ontmoetingsplek? Uiteindelijk heeft dit alles geleid tot de ontwikkeling van de Kerkpleinapp.

“Zou het niet mooi zijn als mensen die een taak in de kerk hebben hun kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen via een online ontmoetingsplek?”