Online Kerkcafé smaakt naar meer!

Verslag van het eerste online Kerkcafé

Op woensdag 6 maart 2024 vond het allereerste online Kerkplein Kerkcafé plaats, georganiseerd door De Zalige Zalm. Het Kerkcafé is een nieuwe vorm voor mensen uit allerlei kerken om online rond een thema bij elkaar te komen en ideeën en ervaringen met elkaar uit te wisselen. In het Kerkcafé, dat we met regelmaat zullen openen, zal telkens een ander thema centraal staan dat actieve kerkmensen bezighoudt. In dit allereerste Kerkcafé, dat met 30 stamgasten goed vol zat, ging het over de vraag: ‘Hoe betrek je jongeren bij de kerk?’. Met 3 enthousiaste sprekers, praktijkvoorbeelden en inbreng van alle deelnemers is er een geweldige start gemaakt met het online Kerkcafé. Lees hier verder voor een samenvatting van de inhoud.

Verhalen uit de praktijk

Rini Dijkhuizen is kerkelijk werker in Wesepe en werkt met kleine groepen. Ze geeft aan dat het moeilijk is om ouders enthousiast te maken voor jeugdwerk in de kerk. Rini pakt het creatief aan door naar de kinderen toe te gaan, in plaats van hen naar de kerk te laten komen. Ze brengt onder andere pakketjes met Kliederkerkopdrachten naar gezinnen, wat positief wordt ontvangen. Daarnaast zijn filmavonden altijd succesvol, en ze maken plannen om jongerendiensten te organiseren.
Meer informatie over: Kliederkerk

Jeroen de Rooij is webmaster bij de Protestantse Gemeente Harderwijk en is daar betrokken bij Top 2000-kerkdiensten. Muziek speelt daarnaast een belangrijke rol in de vorm van de 40dagen Heilige Herrie-kalender en de Heilige Herrie-adventkalender. Via een WhatsApp-groep delen ze drie keer per week een korte overweging, in combinatie met een Bijbeltekst en een popsong. Een voorbeeld hiervan: een tekst uit het Bijbelboek Korintiërs, dat benadrukt dat ons lichaam een tempel is. Het lied ‘Stukje van mij’ van MEAU versterkt deze boodschap.
Meer informatie over: 40 dagen Heilige Herrie | Heilige Herrie adventskalender | Top 2000 kerkdienst

Suraya Somers woont in Arnhem en vertelt enthousiast over landelijke- en bisdominitiatieven voor katholieke jongeren, zoals de Wereldjongerendagen, WJD@home, de katholieke jongerendag en Taizé Nederland. In haar parochie in Ede-Wageningen is ze actief bij het jongerenkoor, dat ook samen een avondje gaat bowlen, maar ook af en toe een weekend naar het klooster gaat. Suraya merkt dat veel jongeren stress en eenzaamheid ervaren en behoefte hebben aan stilte, rust en ontmoeting met andere gelovige jongeren. Tot slot verwijst ze naar de franciscanen, die jongerenweekenden organiseren en naar een online Bijbelgroep vanuit het stadsklooster.
Meer informatie over: Franciscaans jongerenwerk | Stadsklooster Groningen online Bijbelgroep | Jongerenweekend zusters Trappistinnen Arnhem

Tips voor jongerenwerk

Creativiteit: Denk buiten de traditionele kaders om jongeren te bereiken.
Interactie: Betrek jongeren zelf bij beslissingen en activiteiten en neem ze daarin serieus.
Relevantie: Maak geloof relevant voor hun dagelijks leven.
Muziek: Popmuziek kan een brug slaan tussen geloof en jongeren.

Kerkcafé smaakt naar meer

Na deze drie inspirerende praktijkverhalen deelden de cafébezoekers in kleine groepjes hun eigen ervaringen en wisselden ze ideeën uit. Via een handige online tool verzamelden we alle goede ideeën en indrukken op een digitaal plakbord. Het was verrassend hoeveel inspiratie er in slechts één uur tijd gedeeld kon worden.

Tip

Wijs anderen in je omgeving op Kerkplein, een gratis account is zo gemaakt! Laten we samen voor zorgen nog meer inspiratie en uitwisseling op Kerkplein!

Wijs anderen in je omgeving op Kerkplein, een gratis account is zo gemaakt!