De geboorte van een initiatief

Begin september stond ik op de oever en waagde ik de sprong tussen de andere (Zalige) Zalmen. Hoewel ik in een andere rivierarm ben geboren is er toch het feest van de herkenning met mijn soortgenoten. Allemaal keren we, net als de zalmen, steeds terug naar onze oorsprong en hebben we de behoefte om geloof in beweging te houden. Die behoefte aan beweging zet aan tot het leggen van eitjes, ideeën en initiatieven. Net als zalmen rijpen die ideeën eerst in het zoete water van de rivier om te ervaren of ze levensvatbaar zijn. Van welk voedsel groeien de ideeën het hardst, zijn er andere die het voedsel wegkapen, hoe snel moet je zwemmen richting de zee om je initiatief te verspreiden, enzovoort.

Op het moment dat ik tussen de andere zalmen sprong, belandde ik eigenlijk al in een gespreid bedje. De andere zalmen hadden al een lange reis, tegen de stroom in, achter de rug en uit de gelegde eitjes was een mooi idee aan het rijpen, Kerkplein. Een online ontmoetingsplek voor actieve kerkmensen.

Om te peilen of er wel behoefte is aan zo’n landelijk platform is in oktober 2022 een meeting georganiseerd met een klankbordgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van diverse lokale kerken uit alle windstreken. Gelukkig kreeg het idee bijval en werd goede feedback geleverd.

Ik mag nu, als Kerkpleinbeheerder, samen met de klankbordgroep spartelen en zwemmen om dit interactieve platform te laten groeien tot een voedzame plek in een zee van informatie. Een plek waar bezoekers hun honger naar kennis, ideeën, vragen, antwoorden en ervaringen kunnen delen met elkaar. Een plek waar we samen het christelijk geloof in beweging houden.

De kerkplein-app wordt momenteel nog getest door bezoekers die mee hebben gedacht bij het idee van Kerkplein, maar vanaf 6 november ben je hartelijk welkom op Kerkplein!
Rosa van der Tang - Kerkpleinbeheerder

“Ik mag nu spartelen en zwemmen om dit interactieve platform te laten groeien tot een voedzame plek in een zee van informatie.”